MZT želi zaposliti sodelavca za komunikacije in marketing

Objavljeno:

Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT) je območna organizacija Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), ki deluje na področju Ljubljane. Vanjo je vključenih 16 ljubljanskih taborniških rodov s približno 1800 člani.

MZT se je skupaj z ZTS prijavila na javni razpis “Sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva”, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo (MJU). 
Glavni namen prijavljenega projekta na razpis je izboljšanje delovanja na področjih notranje in zunanje komunikacije ter na področju pridobivanja sredstev za delovanje. Aktivnosti v okviru projekta bodo osnova za implementacijo rešitev na ostala območja in taborniške rodove ZTS – zaradi tega bo v okviru projekta potekalo nenehno sodelovanje na relaciji MZT-ZTS.

V primeru pozitivno rešene prijave želi MZT zaposliti sodelavca, ki bo sodeloval pri vzpostavitvi komunikacijske strategije na nivoju MZT in taborniških rodov MZT ter bo odgovoren za njeno implementacijo. Nudil bo tudi administrativno podporo izvršnemu odboru MZT. 

Več informacij nadete v razpisu: Strokovni sodelavec za komunikacije in marketing

 

Pohitite in pošljite življenjepis ter motivacijsko pismo na info@mzt.org  do vključno 6. avgusta 2018.