ALUMNI

ZTS je na svoji skupščini, 15. 3. 2014, ustanovila Taborniški alumni klub (TAK) z namenom:

 • Omogočiti aktivnim in nekdanjim članom ZTS ter prijateljem taborništva organizacijsko obliko, v kateri bodo preko formalnih in neformalnih srečanj učinkovito povezani.
 • Zagotoviti članom dobro informiranost o delovanju in načrtih ZTS,  med njimi spodbujati ustvarjalni dialog in jim omogočiti možnost dostopa do baze članstva TAK.
 • Omogočiti članom mednarodne povezave s sorodnimi organizacijami.
 • Angažirati in motivirati člane k aktivnemu soustvarjanju klubskih vsebin s področja izobraževanja, prenosa znanj na mlajše generacije, oblikovanja mnenj in diskusij o aktualnih vsebinah s področja delovanja ZTS ali družbe kot celote.
 • Spodbujati člane TAK  k aktivni udeležbi pri zagotavljanju finančnih in materialnih sredstev za nemoteno delo ZTS in širjenju članstva.
 • Spodbujati člane TAK k sodelovanju v procesih sprejemanja in spreminjanja zakonodaje in drugih normativnih aktov, ki se nanašajo na delovanja taborniške organizacije.
 • Spodbujati člane k organizaciji in vodenju inovativnih projektov ter prevzemanju posebnih nalog v klubu in tudi v ZTS.
 • Promovirati taborništvo in njegove vrednote, širiti ugled in dobro ime taborništva v Sloveniji in v tujini.
 • Omogočiti članom kluba mreženje in odpiranje možnosti poslovnega povezovanja in sodelovanja.

Ključne programske programske usmeritve TAK:

 • organizacija tematskih srečanj z aktualnimi vsebinami s področja taborništva ali dogajanja v družbi,
 • izobraževanje in prenos znanj v skladu z načinom delovanja ZTS,
 • oblikovanje in vodenje posebnih projektov,
 • pomoč pri zbiranju sredstev za ZTS in Taborniško fundacijo,
 • povezovanje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami in izmenjava izkušenj ter dobrih praks,
 • organizacija neformalnih srečanj članov z možnostmi mreženja ter zasebnega in poslovnega povezovanja.