Vrste dogodkov

 • Zlet
 • Taborjenje
 • Zimovanje
 • Taborniška tekmovanja
 • Mednarodni dogodki

 

Zlet je ena najlepših izkušenj v življenju vsakega tabornika. Gre za veliko taborjenje, na katerem se zbere več sto in tudi več tisoč udeležencev – članov ZTS in skavtov iz tujine. Taborništvo skozi organizacijo zletov mladim ponuja možnost za druženje z vrstniki, izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih znanj in širjenje svetovnih obzorij. Zlet je tako precej več kot le bivanje pod platneno streho – vsak udeleženec se lahko vključi v katero izmed dejavnosti, ki so vsebinsko razdeljene na več področij.

Pregled zletov ZTS

septembra 1953 – 1. zlet ZTS na Okroglici pri Novi Gorici
septembra 1954 – 2. zlet ZTS na Ostrožnem pri Celju
julija 1955 – 3. zlet ZTS v Ljubljani
avgusta 1956 – 4. zlet ZTS v Kumrovcu
avgusta 1960 – 5. zlet ZTS pri Šobčevem bajerju pri Lescah
julija 1965 – 6. zlet ZTS v Metliki
julija 1977 – 7. zlet ZTS na Muti ob Dravi
julija 1981 – 8. zlet ZTS v Ilirski Bistrici
avgusta 1985 – 9. zlet ZTS v Mariboru
julija 1989 – 10. zlet ZTS v Medvodah pri Ljubljani
avgusta 1997 – 11. zlet ZTS v Velenju (prvi v samostojni državi in odkar je ZTS članica WOSM)
avgusta 2002 – 12. zlet ZTS v Tolminu
avgusta 2009 – 13. zlet ZTS v Pomurju
avgusta 2013 – 14. zlet ZTS na Mačkovcu pri Bledu

Taborjenje je daljše, vnaprej predvideno, organizirano bivanje večje skupine tabornikov praviloma v šotorskem naselju. Tabor pravimo prostoru, kjer taborimo. Poleg šotorov k taboru sodijo nujno objekti za normalno in zdravo življenje: kuhinja (z jedilnico), jama za odpadke, ekonomski šotor, skladišče za opremo, latrina in umivalnica. Za prijetno bivanje in izvajanje taborniškega programa postavimo še vhod in jambor, uredimo prostor za taborni ogenj, igrišča, sušilnico itd. (glej poglavje o pionirskih objektih).

Programsko je taborjenje vrh celoletnega dela taborniške enote. Prepletajo se učenje v obliki gozdnih šol in osvajanje veščin, igre, izleti, bivakiranja, pionirstvo, pohodništvo, lokostrelstvo, veslanje, plavanje, orientacija in še kaj. Pogosto pripravljamo posebne oblike taborjenj, če želimo poudariti določene dele programa. Poznamo pohodne, potovalne tabore (kolo, vlak, avto, avtobus, čoln), tabore medvedkov in čebelic, gozdovnikov, popotnikov, grč, klubske, družinske itd.

Zimovanja so taborjenjem podobne akcije v zimskih pogojih. Navadno prebivamo v zidanih objektih, starejši taborniki pa včasih tudi v šotorih ali celo iglujih. Pri programu poudarimo spoznavanje značilnosti in življenja v naravi pozimi, zimske športe in igre na snegu.

TABORNIŠKA TEKMOVANJA

Taborniška tekmovanja so praktični preizkus osvojenega taborniškega znanja vsakega posameznega člana, kakor tudi povezanost in uigranost skupine kot celote. So imenitna priložnost za primerjanje, spoznavanje in učenje od drugih. Tekmovanja so močna motivacija za delo v vodu ali klubu. Namen tekmovanj ni razvijanje nezdrave tekmovalnosti ampak predvsem odgovornosti za svoje odločitve. V zapletenih situacijah s svojo odločitvijo nosimo vse posledice svojega ravnanja, merilo pravilnih odločitev je v tem primeru dosežen rezultat.

MNOGOBOJI

Taborniški mnogoboji potekajo v rodovih, občinskih taborniških zvezah, področnih zvezah in na državnem nivoju v Zvezi tabornikov Slovenije. Na mnogobojih lahko tekmujejo le člani taborniške organizacije z veljavno taborniško izkaznico. člani tekmujejo v desetih kategorijah po starostnih skupinah, in sicer:

 • murni – predšolski otroci:
  iskanje zaklada, ciljanje, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz šotorskega krila, šaljivo tekmovanje
 • I. skupina – medvedki in čebelice, starost 7 in 8 let:
  lov na lisico, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz šotorskega krila, šaljivo tekmovanje
 • II. skupina – medvedki in čebelice, starost 9 let:
  orientacijski pohod, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz dveh šotork, med dvema ognjema
 • III. skupina – medvedki in čebelice, starost 10 let
  orientacijski pohod, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz dveh šotork, med dvema ognjema
 • IV. skupina – medvedki in čebelice, starost 11 let:
  orientacijski pohod, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz štirih šotork, lokostrelstvo
 • V. skupina – mlajši gozdovniki in gozdovnice (ločeno); starost 12 in 13 let:
  orientacijski pohod, signalizacija – morse, postavljanje šotora iz treh šotork, lokostrelstvo, spretnostno tekmovanje
 • VI. skupina – starejši gozdovniki in gozdovnice (ločeno); starost 13 in 14 let:
  orientacijski pohod, signalizacija – semafor, postavljanje šotora z dnom, lokostrelstvo, spretnostno tekmovanje
 • VII. skupina – popotniki in popotnice (ločeno); starost 16 do 20 let:
  orientacijski pohod, signalizacija, postavljanje šotora iz šotork, lokostrelstvo, spretnostno tekmovanje
 • VIII. skupina – grče (ločeno), starost 21 do 30 let:
  orientacijski pohod, signalizacija (semafor, morse – z zastavicami in zvočno), postavljanje šotora (šotor, šotor iz šotork, uporaba šotork), streljanje (ciljanje, lokostrelstvo), spretnostno tekmovanje (premagovanje ovir, stolp,hodulje)
 • IX. skupina – grče (ločeno), starost 31 let in več:
  orientacijski pohod, signalizacija (semafor, morse – z zastavicami in zvočno), postavljanje šotora (šotor, šotor iz šotork, uporaba šotork), streljanje (ciljanje, lokostrelstvo).

REPUBLIŠKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE

Tridnevno državno orientacijsko tekmovanje, na katerem udeleženci razdeljeni v štiri starostne kategorije (popotniki in popotnice, grče in grčice) tekmujejo v različnih dejavnostih povezanih s taborniškim programom in življenjem v naravi: zahtevnejša orientacija in topografski izdelki (skica terena, kroki, skica prehojene poti, profil terena), prehod in skica minskega polja, opis prehojene poti, prihod pod kotom, testi (topo, test prve pomoči, tematski test) nočna in dnevna signalizacija s pomočjo Morsejeve abecede in semaforja, postavljanje bivaka in prenočevanje v njem, postavljanje pionirskega objekta in kuhanje golaža. Tekmovanje poleg preverjanja znanja pomeni tudi dokaz vzdržljivosti in motiviranosti udeležencev. Upravičeno velja za najtežje taborniško orientacijsko tekmovanje.

DRUGA TEKMOVANJA

Glas Jelovice (Rod svobodnega Kamnitnika, Škofja Loka)

Enodnevno orientacijsko tekmovanje s testi iz prve pomoči, ŽVN in topografije ter spremljevalno-zabavnim programom. Tekmujejo petčlanske ekipe GG, PP in grč.

Zimsko orientacijsko tekmovanje (Rod XI. SNOUB, Maribor)

Dvodnevno zimsko orientacijsko tekmovanje z različnimi praktičnimi nalogami (test PP, signalizacija, skice, opis KT, hoja po vrisani poti, ciljanje s kepami…). Tekmujejo petčlanske ekipe GG, PP in grč.

Nočno orientacijsko tekmovanje (Rod močvirskih tulipanov, Ljubljana)

Nočno orientacijsko tekmovanje s topografskim testom, prehodom minskega polja, nočno signalizacijo z baterijo, testom prve pomoči in hitrostno etapo. Tekmujejo petčlanske ekipe PP in grč.

Spust po Ljubljanici (Rod Bičkova skala, Ljubljana)

Zabavno enodnevno veslaško ekološko tekmovanje, ki se odvija na reki Ljubljanici in ob njej. Poteka v dveh ločenih kategorijah. V kanujih in kajakih

Bičikleta žur (Rod jadranskih stražarjev, Izola)

Orientacijsko tekmovanje na kolesih s testom življenja ob morju, veščino gurmana, krpanjem zračnic in spretnostnim tekmovanjem. Tekmujejo tričlanske ekipe PP in grč.

Taborniški košarkarski turnir (Rod stražnih ognjev, Kranj)

Turnir taborniških ekip v košarki. Tekmujejo vsaj petčlanske ekipe PP in grč.

ŠTPM (Rod Jezerskega zmaja, Velenje)

Tridnevno orientacijsko tekmovanje s topografskimi izdelki (skice, profil terena…) Tekmujejo petčlanske ekipe GG, PP in grč.

Zlata puščica (Rod tršati tur, Ljubljana)

Lokostrelsko tekmovanje v klasični lokostrelski disciplini (KLD) in taborniško lovski disciplini (TLD). Tekmujejo posamezniki v vseh taborniških vejah.

Ščukanujanje (Rod Jezerske ščuke, Cerknica)

Orientacija s kanuji, izdelovanje vesla, lokostrelstvo, streljanje s fračo, hitrostna etapa ter ostale taborniške veščine. Tekmujejo tričlanske ekipe PP in grč (mešane po spolu).

TOTeM (Rod snežniških ruševcev, Ilirska Bistrica)

Taborniško tekmovanje v odbojki na mivki. Tekmujejo štiričlanske ekipe PP in grč (mešane po spolu).

 

MEDNARODNA SREčANJA

JAMBOREE

Od kod beseda jamboree

Začetnik skavtskega gibanja Robert Baden Powell je prvi jamboree organiziral leta 1920 na stadionu Olympia v Londonu. Besedo “Jamboree” je pobral iz jezika enega izmed afriških plemen, pomeni pa “noro praznovanje” (srečanje plemen). Besedi je želel dati nov pomen – najbolj prijaznega in veselega druženja mladih. To mu je vsekakor uspelo. Namenjen je članom starim med 14. in 18. let.

MOOT

Korenine segajo v leta po uspešno izvedenem prvem jamboreeju leta 1920 na stadionu Olympia. Takrat je Baden-Powell razmišljal o ideji, da bi bilo dobro tudi za starejše (roverje) organizirati podobno srečanje. Prvo srečanje, na katerem so se zbrali angleški roverji, je bilo leta 1926 v Londonu. Ustanovitelj skavtstva je tudi tukaj želel poiskati “pravo” ime za srečanje. Izbral je staro angleško besedo “Moot”, ki v prevodu pomeni “zborovanje”.

JOTA – ZLET NA RADIJSKIH VALOVIH (JAMBOREE ON THE AIR)

JOTA je kratica za najbolj množično srečanje skavtov Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM), ki privabi pred radijske postaje več kot 500.000 skavtov. Vsako leto se tretji vikend v oktobru skavti v 48 urah druženja s pomočjo radioamaterjev izmenjujejo izkušnje in nove ideje in tako krajšajo medsebojne razdalje ter povežejo vse kotičke naše Zemlje; tudi tiste, za katere mogoče sploh še slišali nismo. To je enkratna priložnost, da v dveh dneh prepotujete cel svet.

Od uveljavitve spletnega omrežja Internet in širše uporabe pri mladih Svetovna organizacija skavtskega gibanja organizira tudi srečanje na Internetu – JOTI (JAMBOREE ON THE INTERNET).

DAN USTANOVITELJA (FOUNDERS DAY) in DAN RAZMISLEKA (THINKING DAY)

Vsako leto 22. februarja skavti po svetu na poseben način praznujejo Dan ustanovitelja; rojstni dan lorda Baden-Powell-a, začetnika in ustanovitelja svetovnega skavtskega gibanja (v dekliški skavtski organizaciji WAGGGS praznujejo Dan razmisleka; na isti datum se je namreč rodila tudi njegova žena Olave Baden-Powell, nekdanja načelnica in voditeljica skavtinj vsega sveta).

Ob tem dnevu se v skavtskih organizacijah po svetu dogaja veliko aktivnosti, ki 40-milijonsko množico mladih skavtinj in skavtov spodbujajo k navezovanju novih prijateljstev, spoznavanju njihovih navad, kulture in okolja, v katerem živijo, sodelovanju in razumevanju drugačnosti, strpnosti med ljudmi, razmišljanju o drugih in o miru.

DRŽAVNI ZLETI Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Vse bolj številčni so državni zleti, ki jih organizirajo nacionalne skavtske organizacije, in na katere povabijo tudi udeležence iz drugih držav. Namen takšnih zletov je spoznavanje, druženje in izmenjava izkušenj med mladimi. Ker se ponavadi zletov v večjem številu udeležujejo države sosede gostiteljice, se iz takšnih srečanj razvijejo tudi izmenjave in trajnejša sodelovanja.