Fotogalerija

Svetovna skavtska konferenca, Ljubljana 2014

Svetovna skavtska konferenca (World Scout Conference – WSC) je najvišji organ odločanja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Konferenca je organizirana na vsaka tri leta. Naloge konference so preučiti smernice delovanja skavtskega gibanja po vsem svetu, določiti politiko svetovne organizacije in sprejeti ukrepe, ki so potrebni za širjenje namena gibanja.

S slavnostno večerjo se je v petek, 15. avgusta 2014, zaključila 40. Svetovna skavtska konferenca, ki jo je med 11. in 15. avgustom gostila Zveza tabornikov Slovenije. Na ta največji konferenčni dogodek leta 2014 v naši državi in največji mednarodni dogodek po številu zastopanih držav v Sloveniji  nasploh, je prišlo okrog 1200 udeležencev iz 130 držav z vsega sveta, ki so v petih dneh pod geslom »Oblikujemo skupno prihodnost« razpravljali o načrtih taborništva po svetu in postavili zelo ambiciozen cilj: do leta 2023 doseči 100 milijonov mladih.
Za nemoten potek konference je poskrbelo 200 tabornikov prostovoljcev iz cele Slovenije, ki so s svojim delom dokazali, da so mladi zelo sposoben in pomemben del družbe.


Svetovni skavtski forum mladih, Rogla 2014

Svetovni skavtski forum mladih (World Scout Youth Forum – WSYF) je posvetovalno srečanje, katerega namen je usposabljati mlade in podpirati proces razvoja mladinske participacije v partnerstvu z odraslimi.

Forum mladih daje mladim članom svetovne organizacije možnost, da izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, ki jih neposredno ali posredno zadevajo. Tak pristop opolnomočenja mlade navdihuje ter hkrati pomaga razviti njihove veščine v procesih odločanja, ki so uporabne tako v taborništvu kot v družbi nasploh.

12. Skavtski forum mladih so med 4. in 7. avgustom 2014, odlično izvedli slovenski taborniki.