Območne organizacije ZTS

Območno organizacijo ZTS (OO ZTS) na predlog rodov ustanovi skupščina ZTS. OO ZTS povezuje rodove na določenem geografsko zaokroženem območju, z namenom podpore in usklajevanja programa za mlade in drugih aktivnosti ZTS. Posamezni rod je lahko vključen samo v eno OO ZTS.

OO ZTS se lahko organizira kot pravna oseba, pri čemer je potrebno smiselno uporabiti določila statuta ZTS.

OO ZTS mora imeti izvoljenega najmanj starešino in načelnika OO ZTS. Načelnik OO ZTS mora pred izvolitvijo na funkcijo pridobiti pisno soglasje načelnika ZTS.

Naloge OO ZTS so:

 • spremljanje in podpora delu rodov;
 • organiziranje in vodenje območnih akcij;
 • pomoč rodovom pri kakovostnem izvajanju programa ZTS;
 • vzgoja kadrov (vodniški tečaji in drugi tečaji, seminarji);
 • pomoč pri ustanavljanju rodov;
 • imenovanje stalnih in občasnih komisij ter drugih delovnih teles na območju ter usklajevanje njihovega dela;
 • sprejem letnega programa dela s finančnim načrtom;
 • zagotovitev predstavnikov območja v delu organov ZTS;
 • predlaganje posameznikov in enot za priznanja in odlikovanja ZTS;
 • izvajanje drugih nalog, ki zadevajo taborništvo na območju.

V ZTS deluje 10 OO ZTS:

 • Celjsko-zasavska
 • Dolenjska
 • Gorenjska
 • Južnoprimorsko-notranjska
 • Koroško-šaleška
 • Mariborska
 • Ljubljanska (Mestna zveza tabornikov Ljubljana)
 • Obljubljanska
 • Pomurska
 • Severnoprimorska