RODOVI

Lokalna enota (društvo) delovanja taborniške organizacije se imenuje rod. Rod deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Rod je prostovoljno, nepridobitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, odprto vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje.

Rod združuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi. Rod se povezuje v Zvezo tabornikov Slovenije kakor tudi v njene druge organizacijske oblike. Člani rodu so, preko ZTS – nacionalne skavtske organizacije, vključeni v Svetovno organizacijo skavtskega gibanja – WOSM.

Rod se lahko povezuje tudi v različne druge organizacije in zveze na lokalni in/ali regionalni ravni ter lahko organizirano deluje tudi na področju civilne zaščite.

V Sloveniji deluje 73 taborniških rodov, ki jih delimo po območjih:

Celjsko-zasavsko območje

ROD BISTRE SAVINJE
Tovarniška 1, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

ROD DRUGE GRUPE ODREDOV
Gledališka 2 a, 3000 Celje

ROD POLDE EBERL-JAMSKI
Cesta Borisa Kidriča 11 a, 1410 Zagorje ob Savi

ROD SOTOčJE NAZARJE
Kokarje 1, 3331 Nazarje

ROD ZELENE ROGLE
Cesta na Roglo 13 j, 3214 Zreče

ROD BELEGA KONJA
Celjska 12, 3210 Slovenske Konjice

Dolenjsko območje

ROD GORJANSKIH TABORNIKOV
Drska 39, 8000 Novo Mesto

ROD MIRNE REKE
Sokolska 4, 8233 Mirna

ROD SIVI DIM
Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec

ROD SIVIH JELŠ
Gubčeva 16 a, 8210 Trebnje

Gorenjsko območje

KOKRŠKI ROD
Planina 27, 4000 Kranj

POKLJUŠKI ROD
Krnica 29, 4247 Zgornje Gorje

ROD STANE ŽAGAR MLAJŠI
Glavni trg 11, 4000 Kranj

ROD STRAŽNIH OGNJEV
Tomšičeva 34, 4000 Kranj

ROD SVOBODNEGA KAMNITNIKA
Studenec 15, 4220 Škofja Loka

ROD ZELENE SREčE
Trnje 39, 4228 Železniki

ROD ZELENEGA JOŠTA
Zasavska 57 a, 4000 Kranj

ROD ZELENEGA ŽIRKA
Ob potoku 7, 4226 Žiri

Južnoprimorsko-notranjsko območje

ROD BELA JADRA
Kettejeva 13, 6000 Koper – Capodistria

ROD JADRANSKIH STRAŽARJEV
Livade 7, 6310 Izola

ROD JEZERSKA ŠčUKA
Gerbičeva 32, 138o Cerknica

ROD KRAŠKIH JRT
Kosovelova 6 a, 6210 Sežana

ROD KRAŠKIH VIHARNIKOV
Kolodvorska cesta 5 b, 6230 Postojna

ROD MODREGA VALA
Ulica Montecchi 6, 34137 Trst, Italija

ROD MORSKIH VIHARNIKOV
Liminjanska 96, 6320 Portorož – Portorose

ROD SERGEJA MAŠERE
Arze 3, 6330 Piran – Pirano

ROD SNEŽNIŠKIH RUŠEVCEV
Bazoviška 8, 6250 Ilirska Bistrica

Koroško-šaleško območje

ROD BISTRI POTOK
Glavni trg 17, 2366 Muta

ROD HUDI POTOK
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki

ROD JEZERSKI ZMAJ
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje

ROD KOROŠKIH JEKLARJEV
čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem

ROD SREBRNA REKA
Mariborska 4, 2360 Radlje ob Dravi

ROD LILIJSKI GRIč PESJE
Ulica Pohorskega bataljona 12, 3320 Velenje

ROD MRZLI STUDENEC
Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja

ROD PUSTI GRAD
Lokovica 136 e, 3325 Šoštanj

ROD SEVERNI KURIR
Cankarjeva 21, 2380 Slovenj Gradec

ROD TOPLI VRELEC
Topolšica 109 a, 3326 Topolšica

Podravsko območje

KOBANSKI ROD
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

KVEDROV ROD
Vičava 128, 2250 Ptuj

ROD čRNO JEZERO
Trg Svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica

ROD UKROčENA REKA
Erjavčeva 43, 2000 Maribor

Rod XI. SNOUB Miloša Zidanška Maribor
Verstovškova ulica 4, 2000 Maribor

Mestna zveza tabornikov Ljubljana

RAŠIŠKI ROD
Pločanska ulica 8, 1211 Ljubljana – Šmartno

ROD BELI BOBER
Prušnikova 99, 1210 Ljubljana – Šentvid

ROD BIčKOVA SKALA
Ul. Pohorskega bataljona 113 a, 1000 Ljubljana

ROD DOBRE VOLJE
Kebetova 1, 1000 Ljubljana

ROD čRNEGA MRAVA
Perčeva 22, 1000 Ljubljana

ROD HEROJ VITEZ
Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana – črnuče

ROD MOčVIRSKI TULIPANI
Tržaška 74, 1000 Ljubljana

ROD PODKOVANI KRAP
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana

ROD ROŽNIK
Pržanjska 10 b, 1000 Ljubljana

ROD SAMORASTNIKI
Polje 12, 1260 Ljubljana – Polje

ROD SIVEGA VOLKA
Štefanova 9, 1000 Ljubljana

ROD TRNOVSKIH REGLJAčEV
Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

ROD TRŠATI TUR
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

ZMAJEV ROD
Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana

Obljubljansko območje

ROD BISTRIŠKIH GAMSOV
Fužine 10, 1240 Kamnik

ROD DVEH REK
Ul. k studencu 6, 1215 Medvode

ROD LOUIS ADAMIč
Jurčičeva cesta II/7, 1290 Grosuplje

ROD MLINSKIH KAMNOV
Prešernova 43, 1235 Radomlje

ROD SVOBODNEGA RISA
Klinja vas 19 b, 1330 Kočevje

ROD SKALNIH TABOROV
Kopališka 4, 1230 Domžale

ROD ENAJSTA ŠOLA
Lošca 1, 1360 Vrhnika

ROD SRNJAK
Notranjska 14, 1370 Logatec

ROD UPORNEGA PLAMENA
Muljava 4, 1234 Mengeš

Severnoprimorsko območje

ROD ARAGONITNIH JEŽKOV
Bevkova 26, 5282 Cerkno

ROD KRANJSKI JEGLIč
Šolska ulica 11, 5281 Spodnja Idrija

ROD MLADI BORI
Vipavska 11, 5270 Ajdovščina

ROD ODPORNE ŽELVE
Srebrničeva 18, Anhovo, 5210 Deskle

ROD PUNTARJEV
Ulica padlih borcev 1 a, 5220 Tolmin

ROD SOŠKIH MEJAŠEV
Kidričeva 28 c, 5000 Nova Gorica

ROD SREBRNIH KRTOV
Ulica IX. korpusa 17, 5281 Spodnja Idrija

Zveza tabornikov Pomurja

ROD VEDRI PRLEKI
Cankarjeva 10, 9240 Ljutomer

ROD VESELI VETER
Cvetkova 14, 9000 Murska Sobota