Program za mlade

PzM-logo_barven_max

Program za mlade

Program za mlade v Zvezi tabornikov Slovenije je dinamičen organizem, ki skuša odgovoriti na potrebe mladih, hkrati pa izpolnjevati njeno vzgojno poslanstvo. Zato se v njem kot osnovni strukturi vsake mladinske organizacije dogajajo nenehne spremembe. Razvoj vpliva tako na vrednote, način dela, kakor tudi na vsebine, s katerimi program dosega svoj namen.

Program za mlade je skupek vsega, kar vpliva na razumevanje, s čim se ukvarjamo, kako ga izvajamo in zakaj ga izvajamo na tak način.

Sestavljen je iz treh delov:

1.    Vzgojni del:

  • vzgojni ideal je pričakovanje, da skozi vzgojno delovanje mladi postanejo angažirani, avtonomni, odgovorni in solidarni ljudje;
  • vzgojne prioritete in cilji so nekakšni »standardi znanja« oz. pokazatelji (merila) za vzgojni razvoj mladih;
  • taborniški pristop (skavtska metoda) je sedem med seboj povezanih gradnikov, ki sestavljajo vsako taborniško dejavnost.

2.    Vsebinski del:

  • taborniške dejavnosti opredeljujejo, kaj taborniki počnemo, npr. vodova srečanja, izleti, taborjenja, mnogoboj in druga tekmovanja, projekti;
  • področja delovanja taborništva so spoznavanje narave in družbe, zdravo življenje, varno bivanje in gibanje v naravi, angažiranost v skupnosti, mednarodno sodelovanje.

3.    Temeljni del:

  • poslanstvo taborništva (skavtstva) pomagati mladim pri njihovem odraščanju in vizija »Taborniki ustvarjamo boljši svet«;
  • taborniška načela (dolžnost do duhovnega razvoja, družbe in sebe) predstavljajo vodila, usmeritve za naša ravnanja;
  • taborniške vrednote: prijateljstvo, sodelovanje, prostovoljstvo, spoštovanje narave, ki predstavljajo naš vrednotni okvir.