Skrb za okolje

Skrb za okolje

Eden od elementov taborniške metode je življenje v naravi, učenje iz nje, navajanje k okolje-varstvenem ravnanju. Geslo organizacije “Z naravo k boljšemu človeku!” poudarja povezanost tabornikov z naravo in odločenost organizacije, da ji je celovitost narave in človeka vodilo pri oblikovanju programa in izpolnjevanju vzgojnega poslanstva organizacije. To je osnovno vodilo na aktivnostih, kot so: taborjenja, zimovanja, bivakiranja, pohodi, izleti, kolesarski izleti, orientacijski pohodi, tekmovanja, odprave, izleti v gore, športna tekmovanja, zimovanja in druge.

S spoznavanjem narave, bivanjem v naravi in doživljanjem njenih lepot in izzivov, pa tudi negostoljubnosti, se posameznik približa sebi in zave usodne povezanosti in celovitosti sveta. Tako se v naravi zave pomena sobivanja z drugimi in soodvisnosti z naravnim okoljem, preizkusi svojo usposobljenost, gradi pozitiven odnos do okolja (predvsem naravnega) ter s konkretnimi aktivnostmi izpriča svojo pripravljenost, da »pusti za sabo ta svet nekoliko boljši, kot ga je dobil«, kot se je slikovito izrazil ustanovitelj skavtskega gibanja.

Projekti ZTS na tem področju temeljijo na:

  • skavtskih načelih, ki zavezujejo tako posameznike kot organizacijo, da skozi ozaveščanje, izobraževanje in delovanje skrbijo za naravno okolje,
  • aktivni vlogi taborniških rodov pri razvoju lokalnega okolja (uresničevanje javnega interesa),
  • geografski pokritosti, saj taborniški rodovi delujejo na področju celotne Slovenije.

Zveza tabornikov Slovenije je okoljsko zavest med mladimi razvijala od vsega začetka svojega delovanja. S projekti, kot so Ekološka izvidnica, Moje drevo, Pomagajmo ohraniti svet in Naš tabor – del narave je tudi prerasla okvire svoje organizacije. Narava in okoljska vzgoja pa sta in bosta ostali nepogrešljiv sestavni del taborniške metode dela.

Taborniki smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije nosilci projekta Obnovimo slovenske gozdove, v katerem smo skupaj z drugimi prostovoljci posadili okoli 50 000 sadik dreves v gozdovih, ki so bili nepovratno uničeni v žledolomu februarja 2014.