Svetovna organizacija skavtskega gibanja – WOSM

Skavtsko gibanje je gibanje, kjer procesi odločanja resnično potekajo od spodaj navzgor. To se odraža tako v strukturi organizacije in vključenosti mladih iz celega sveta.

Svetovno skavtsko gibanje je danes konfederacija 162-ih nacionalnih skavtskih organizacij, ki združuje več kot 40 milijonov članov v več kot milijon lokalnih rodovih po celem svetu. Okrog 7 milijonov je odraslih prostovoljcev, ki podpirajo lokalne dejavnosti, kar se odrazi v močnem multiplikativnem učinku.

Skozi koncept mladi za mlade in s podporo odraslih vsak lokalni rod deli in živi iste vrednote, ki se zrcalijo v prisegi in zakonih. Vsak od milijona lokalnih rodov deluje po zelo podobnem sistemu neformalnega izobraževanja, prilagojenem potrebam lastne lokalne skupnosti.

Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skavtska organizacija za Slovenijo. Od leta 1994 je članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM.

 

WOSM logo