Taborniška himna

Pesem, s katero se začenja taborniški dan v jutranjem zboru, s katero pospremimo večerno spuščanje zastave in prižiganje tabornega ognja, je starejša od taborniške organizacije. Njen nastanek sega v leta pred 2. svetovno vojno – v predvojno gozdovniško organizacijo. Na napev ruske narodne »Volga, Volga« je črtomir Zorec, eden izmed ustanoviteljev predvojne gozdovniške organizacije, leta 1924 napisal besedilo, ki ga danes pozna prav vsak tabornik.

Dviga plamen se iz ognja
Slovesna izvedba taborniške himne v izvedbi KUD Vladko Mohorič.

 

Dviga plamen se iz ognja

Dviga plamen se iz ognja,
taborišča našega,
ki pod goro mirno spava
sredi gozda temnega.

Tam šotori se blestijo,
prapor sredi njih vihra
in oznanja vsej prirodi,
kjer tabornik je doma.

Poslušajte bratje, sestre,
gozda jelovega spev,
pesem velike prirode,
tihi gorski njen odmev.