Vzgoja in izobraževanje

Taborništvo je vzgojno-izobraževalno gibanje. To je njegova bistvena značilnost. Udeleženci izobraževanj skozi tečaje pridobijo občutek aktivne vključenosti v delo in pripadnosti organizaciji.

Vodnike medvedkov in čebelic ter gozdovnikov in gozdovnic izobražujemo na vodniških tečajih. Specialistična znanja pa se podajajo na različnih specialističnih tečajih – tečaji orientacije in topografije, tečaj pionirstva in bivanja v naravi, tečaj lokostrelstva, tečaj bivanja v naravi ter tečaj prve pomoči. Izvajamo tudi posamezna modularna upsoabljanja, ki so namenjena predvsem tistim, ki bi radi izpopolnili svoje vedenje na posameznih področjih.

Skrbimo tudi za namensko izobraževanje odraslih vodij. S svojim pridobljenim znanjem znajo izvajati Program za mlade ali ustvarjati boljše pogoje in nuditi podporo za njegovo izvajanje. Zavedajo pa se tudi, da je uspešno izvajanje poslanstva organizacije odvisno od njihovih sposobnosti, da kadrujejo, izobražujejo in zagotavljajo zadostno število odraslih virov.

Ena od pomembnih nalog je tudi vzgoja in izobraževanje mladinskih trenerjev. Na tak način zagotavljamo kakovostno izobraževanje na vseh nivojih v organizaciji.

Tak vzgojno–izobraževalni proces potrebuje kakovostno podporo. To zagotavlja Komisija za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi.

Zveza tabornikov Slovenije skozi neformalno vzgojo in izobraževanje povečuje zaposljivost mladih in odraslih ter vzpodbuja delovanje na področju promocije družbenih vrednot. Motivira posameznike ter skupine, da pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki jih bodo potrebovali celo življenje.

Načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi je Gregor Matavž.

E-naslov: gregor.matavz@taborniki-stara.agencijaepic.si