Za starše

OZADJE

Željeni cilj

Starši si želimo, da bi naši otroci postali samostojni, uspešni, urejeni in odgovorni ljudje, ki bodo podjetni ali pa bodo zlahka dobili zaposlitev, si ustvarili svojo družino, se bodo znali pravilno odločati in tudi prevzemati odgovornost za svoja ravnanja.

Oblikovanje odnosa

Ravnanje vsakega človeka je odvisno od odnosa, ki si ga že od začetka svoje zavesti ustvarja do vsega v okolici. Ustvarja ga na osnovi vplivov, ki mu jih okolica daje in tudi vrača. Ta proces ustvarjanja odnosa poteka spontano in ga ne moremo preprečiti. Vedno pa nanj vplivamo s svojim ravnanjem. če vemo, kaj počnemo, potem vzgajamo. če tega ne vemo, potem ne vzgajamo, odnos tistega, ki se ga je dotaknil naš vpliv, pa nastaja spontano. V drugem primeru je rezultat veliko bolj negotov, kot je v prvem.

Vzgoja

Proces vzgoje, to je zavestnega vpliva na oblikovanja odnosa, se začne v družini, nadaljuje v šoli in verificira med vrstniki, ko ti, predvsem na nezavedni ravni, preverijo, potrdijo ali zavrnejo vrednote, ki so si jih že pridobili in si tudi pridobivajo nove. čeprav je ta tretja sfera vzgojnega procesa v družbi mnogokrat bolj v ozadju kot prvi dve, pa je enako pomembna. Zato odgovorni starši vedo, da je druženje s prijatelji – vrstniki nujno za zdravo osebnostno rast mladih in jim ni vseeno, s kom in koliko se otrok ali mladostnik druži v svojem prostem času.

 

za starše

TABORNIKI SMO DOBRA IZBIRA

Zanimive aktivnosti za mlade

Razvijamo pestre aktivnosti predvsem v naravi, ki zanimajo mlade in jim predstavljajo dosegljive izzive. Aktivnosti posegajo na različna področja in omogočajo mladim razvoj v vseh razsežnostih: telesni, intelektualni, družbeni, značajski, čustveni in duhovni.

Varno vzgojno okolje

Vodje v društvih in na drugih ravneh so strokovno usposobljeni za svoje delo. Razumejo ozadje procesa opisanega zgoraj, usmerjajo mlade v stalnem dialogu, razumejo njihove potrebe, se zavedajo posledic svojega ravnanja, so zgled mladim, jih usmerjajo na neprisiljen in mladim razumljiv način.

Skozi igro, dogodivščine in izzive ter raziskovanja in druge pestre aktivnosti med sovrstniki pomagamo mladim ustvariti dobre temelje za razvoj celovite osebnosti. Delo temelji na enakopravnosti, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti in spopadanju z izzivi primernimi za starostno obdobje.

Vrednostni sistem in duhovnost

Ob zgledu odraslih in starejših vrstnikov mladim pomagamo oblikovati lasten vrednostni sistem, ki temelji na vrednotah, kot so strpnost in odprtost, solidarnost, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, demokracija, zdravo življenje, trajnostni razvoj, ustvarjalnost, prostovoljstvo, enakost priložnosti za vse, prijateljstvo, poštenost.

Tako razvijamo taborniško duhovnost, pri čemer vloga organizacije ni v učenju vere ali ponavljanju verskih obredov, ampak spodbuja posameznika, da se zave pomena svoje duhovne rasti, razvijanja notranje discipline in vztrajnosti, doživljanja v skupnih aktivnostih, razumevanja in občutenja narave, soustvarjanja tolerantne in skrbne družbe, da se zave potrebe po iskanju, samospraševanju in čaščenju.

Povečevanje zaposljivosti

Skupinsko delo in močne prijateljske vezi dajejo otrokom, mladini in mlajšim odraslim neprecenljivo izkušnjo drugačnega učnega okolja. Vzpodbujamo jih, da soustvarjajo program in vodijo aktivnosti. Tako postopoma prevzemajo odgovornost zase in za svoje delovanje v družbi. Hkrati razvijajo znanja in veščine (kompetence), ki jim kasneje močno koristijo, recimo: sposobnosti animiranja, sposobnost dela v timu, načrtovanja, informiranja, organiziranja, vodenja, ravnanja z denarjem, opremo in še mnoge druge. Ob vsem si spletejo široko socialno mrežo prijateljev in znancev iz lokalnega okolja, na nacionalni ravni in navsezadnje z vsega sveta.

PRIDRUŽI SE!

Dragi starši in drugi prijatelji taborništva! Za doseganje našega poslanstva oziroma vsega opisanega potrebujemo veliko prostovoljcev, ki pomagajo bodisi pri izvedbi aktivnosti bodisi v podporni funkciji organizacije.

Pridružite se lahko v društvih tabornikov, katerih kontaktne podatke najdete na teh straneh ali na sedežu ZTS. če pa vam bolj ustreza, se lahko povežete v taborniški alumni klub (tak@taborniki-stara.agencijaepic.si).

POZOR! članstvo v organizaciji je prostovoljno. Zato pričakujemo, da vsak, ki se želi pridružiti, odločitev o tem sprejme sam. Enako velja tudi za otroke, pri katerih pa pričakujemo tudi podporo staršev k njihovi odločitvi.

 

 

za starše 1