TABORNIŠKA FUNDACIJA

Taborniška fundacija s svojim delovanjem pomaga pri rasti in razvoju taborniške organizacije v Sloveniji na ta način, da zbira sredstva, ki se strogo namensko porabijo za uresničitev predstavljenih ciljev.

Sredstva se dobivajo iz različnih virov; kot so prispevki posameznikov, gospodarskih družb, različnih fundacij vlade preko ministrstev in različnih komercialnih promocij.

Sredstva, nabrana v fundaciji, morajo ohraniti svojo realno vrednost, za kar skrbi uprava fundacije, v kateri so strokovnjaki z različnih strokovnih področij in so prostovoljci. Večina sredstev, ki se zberejo v fundaciji, se porabi za financiranje dejavnosti, ki so dogovorjene med upravo fundacije in vodstvom Zveze tabornikov Slovenije, ki ga predstavlja IO ZTS.